Little Buddha (1993) พระพุทธเจ้า มหาศาสดา โลกลืมไม่ได้ ดูหนังออนไลน์ HD

เรื่องราวที่บอกเล่าย้อนไปถึงประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า โดย Keanu Reeves แสดงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้สูงศักดิ์ที่ทรงเห็นวัฏจักรของการเกิดแก่เจ็บตาย จนทำให้พระองค์ทรงตัดสินใจเดินทางค้นหาความจริงจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มหาศาสดาแห่งศาสนาพุทธ

[HD]เสียงไทย (5.1) + Soundtrack (5.1)
6.1 /10

แสดงความคิดเห็น